اخبار

برگزاری جلسه دانش نویسی و انتقال تجارب در نیروگاه رامین اهواز

برگزاری جلسه دانش نویسی و انتقال تجارب در نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : جلسه دانش نویسی در حوزه های کارگاهی نیروگاه و با حضور کارکنان شاغل در کارگاههای جوشکاری،تراشکاری، تهویه، عایق کاری ،با هدف دانش نویسی و انتقال تجارب ارزشمند کارگاهی، در نیروگاه رامین برگزار گردید.

ویدا صادقی سرپرست معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین در اینخصوص گفت: فعالیتهای کارگاهی یکی از کانون های مهم و تاثیر گذار در پایداری تولید نیروگاه محسوب می شوند.

وی ضمن تقدیر از همکارانی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند افزود: اجرای این طرح و گردآوری این سرمایه های تجربی دارای مزیتهایی از جمله ذخیره تجربه متخصصان در حال بازنشستگی، مدیریت بودجه و کاهش هزینه ی ساخت قطعات بیرون از نیروگاه، مدیریت داراییها  و همچنین خودکفائی در تامین و ساخت قطعات حساس عنوان نمود.

لازم بذکر است نیروگاه رامین اهواز طی سالهای اخیر با راه اندازی سامانه مدیریت دانش توانسته است بخش عمده ای از تجارب ارزشمند متخصصان باتجربه خود را ثبت و قابل دسترس برای کارکنان جوان نیروگاه قرار دهد.

۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۲۵۶