اخبار

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در نیروگاه رامین

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در نیروگاه رامین
دو مانور مقابله با نشت گاز کلر و نیز اطفاء حریق در تانک های مازوت بصورت متوالی در نیروگاه رامین برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، ویدا صادقی دهکردی رئیس اداره HSE نیروگاه رامین در این باره گفت: در هفته پدافند غیرعامل جهت ارتقاء آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، دو مانور مقابله با نشت گاز کلر و نیز اطفاء حریق در تانک های مازوت بصورت متوالی در نیروگاه رامین برگزار شد.

وی گفت : این مانور که با حضور واحدهای مختلف بهره برداری، حراست ، آتش نشانی، اورژانس و بسیج نیروگاه برگزار شد با هدف سنجش و ارزیابی عملکرد تیم های عملیاتی و چگونگی مدیریت بحران، افزایش سطح توان و آمادگی کارکنان عملیاتی و تیم های پشتیبانی برای مقابله با حوادث ، ، فراهم کردن تجهیزات در حالات اضطراری و رفع نواقص احتمالی ، استفاده بهینه از تجهیزات، پیشگیری از بحران های احتمالی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی ذکر نمود.

صادقی افزود: عملکرد واحدهای شرکت کننده در مانورهای فوق الذکر مطلوب ارزیابی شده و نقاطی را که ممکن است در بحران ها موجبات آسیب شود را مورد شناسایی قرار داده ایم.

۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۶۲