اخبار

گامهای مناسب نیروگاه رامین اهواز در اجرای طرح تبدیل وضعیت اشتغال کارکنان پیمانکار

گامهای مناسب نیروگاه رامین اهواز در اجرای طرح تبدیل وضعیت اشتغال کارکنان پیمانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، ویدا صادقی دهکردی سرپرست معاونت منابع انسانی در این باره گفت: طبق مجوز سال 1399 مبنی بر تبدیل وضعیت 162 نفر از کارکنان بخش پیمانکاری نیروگاه رامین به صورت قرارداد مدت معین توانستیم پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی ،  تاکنون تعداد 97 نفر از پرسنل نیروگاه از قرارداد پیمانکاری بصورت قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند. 

وی افزود: مصاحبه تخصصی سایر پرسنل واجد شرایط نیز در مهرماه سال جاری صورت پذیرفته و پس از اجرای کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قانونی شاهد تبدیل وضعیت این کارکنان خواهیم بود.

صادقی اظهار امیدواری نمود با اخذ مجوزات لازم شاهد تداوم این روند در سال جاری باشیم.

۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۴۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۳۴