اخبار

اجرای واکسیناسیون در نیروگاه رامین

تداوم طرح واکسیناسیون مقابله با کرونا در نیروگاه رامین اهواز

تداوم طرح واکسیناسیون مقابله با کرونا در نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، در راستای ایمن سازی کارکنان نیروگاه رامین در مقابله با ویروس کرونا ، برای چندمین بار اکیپ واکسیناسیون مرکز بهداشت جهت تزریق واکسن در این نیروگاه مستقر شد. 

۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۱۱