اخبار

انتصاب

انتصاب سرپرست دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه رامین اهواز

انتصاب سرپرست دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه رامین اهواز
رستم اشرف پور بیرگانی بعنوان سرپرست دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه رامین اهواز منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : طی حکمی از سوی مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ، مهندس رستم اشرف پور بیرگانی بعنوان سرپرست دفتر مهندسی و نظارت این نیروگاه منصوب شد. 

 وی از پرسنل با سابقه و با تجربه نیروگاه است که پیش از این سرپرست گروه مهندسی و نظارت مکانیک و رئیس اداره واحد های توربین انبساطی نیروگاه را بعهده داشتند.

 

 

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۰۶