اخبار

انتصاب

انتصاب سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات تحریک ژنراتور نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :طی حکمی از سوی مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ، مهندس علی یزدان نژاد بعنوان سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات تحریک ژنراتور این نیروگاه منصوب شد.

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۸۷