اخبار

انتصاب

انتصاب سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات آزمایشگاه حفاظت فشارقوی نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :طی حکمی از سوی مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ، مهندس سعید حسابی بعنوان سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات آزمایشگاه حفاظت فشارقوی این نیروگاه منصوب شد.

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸
تعداد بازدید : ۸۰۲