اخبار

انتصاب

انتصاب سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات فیدپمپ ها و B.C.P نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز :طی حکمی از سوی مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ، مهندس رضا پورعباس بعنوان سرپرست اداره نگهداری و تعمیرات فیدپمپ ها و B.C.P  این نیروگاه منصوب شد. 

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۱۷