اخبار

لوح سپاس

تقدیر مهندس طرزطلب از ابراهیم زرگران

تقدیر مهندس طرزطلب از ابراهیم زرگران
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور : تولید پایدار برق در نیروگاه های حرارتی کشور نتیجه تلاش گسترده و خالصانه متخصصان این صنعت کلیدی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور با ارسال لوحی از مهندس ابراهیم زرگران تقدیر و تشکر نمود. 

محسن طرزطلب در این لوح از تلاش های مجدانه و ارزشمند مهندس ابراهیم زرگران در کارگروه تخصصی پدافند سایبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بویژه در برگزاری رزمایشهای سایبری در نیروگاه های منتخب کشور که در افزایش پایداری نیروگاه ها در حوزه سایبری مؤثر بوده است تقدیر و تشکر نمود. 

وی تولید پایدار برق در نیروگاه های حرارتی کشور را نتیجه تلاش گسترده و خالصانه متخصصانی دانست که دانش ، تجربه و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای ارتقای تاب آوری این صنعت کلیدی قرار داده اند.

۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۱۷۱