اخبار

برگزاری وبینار شیمی در نیروگاه رامین

برگزاری وبینار شیمی در نیروگاه رامین
وبینار تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن سیستم کنترل نیروگاه ، شناسایی و افزودن ادتیوها به روغن و همچنین بررسی جایگزینی روغن کنترل موجود با روغن های مناسب دیگر با حضور برخی از متخصصین نیروگاه رامین برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، وبینار تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن سیستم کنترل نیروگاه ، شناسایی و افزودن ادتیوها به روغن و همچنین بررسی جایگزینی روغن کنترل موجود با روغن های مناسب دیگر جهت متخصصین نیروگاهها برگزار شد.

در این وبینار متخصصین بخش هایی از نیروگاه رامین نیز جهت بهره مندی از محتوای آموزش وبینار مذکور در این کارگاه آموزشی شرکت نمودند.  

۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۱۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۴۸