اخبار

تلاشی سخت جهت تداوم تولید برق

مهار نشتی آب خنک کاری مسیر خروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز٣ نیروگاه رامین

مهار نشتی آب خنک کاری مسیر خروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز٣ نیروگاه رامین
با تلاش کارکنان بهره برداری و تعمیرات این نیروگاه ، بدون بی فشار کردن مسیرهای گردشی نشتی آب خنک کاری مسیرخروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز ٣ مهار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، مجید دالوند رئیس اداره تاسیسات و سوخت رسانی فاز 3 این نیروگاه گفت: با تلاش کارکنان بهره برداری و تعمیرات این نیروگاه ، بدون بی فشار کردن مسیرهای گردشی نشتی آب خنک کاری مسیرخروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز ٣ مهار شد.

مجید دالوند در این رابطه گفت: در زمان راه اندازی واحد 6 نشتی شدیدی در مسیر خروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز ٣ بوجود آمدکه دچار پارگی واشر آببندی مسیر خروجی گردید که جهت رفع اشکال نیازبه تخلیه مسیرها و بی فشار کردن لاینهای آب گردشی جهت رفع نشتی بود.

وی در ادامه گفت : تخلیه مسیرها باعث میشد راه اندازی واحد 315 مگاواتی این نیروگاه در شرایط نیاز هموطنان به برق در این ایام فصل گرم با تاخیر مواجه می شد که با تلاش و ایثار متخصصین بهره برداری و تعمیرات این نشتی شدید بدون نیاز به توقف در راه اندازی وبی فشارکردن مسیرهای آب گردشی واحد6 برطرف گردید.

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۲۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۵۹۶