اخبار

با تلاش و پیگیری متخصصین بهره برداری و شیمی

افزایش راندمان تولید آب مقطر در استارت بویلر فاز 1و2 نیروگاه رامین

افزایش راندمان تولید آب مقطر در استارت بویلر فاز 1و2 نیروگاه رامین
با در مدار آوردن هیتر شیمیایی استارت بویلر فاز 1و2 نیروگاه رامین ، راندمان تولید آب مقطر این واحد تولیدی افزایش یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، پیمان پروین سرپرست بهره برداری فاز یک نیروگاه رامین گفت: با در مدار آوردن هیتر شیمیایی استارت بویلر فاز 1و2 این نیروگاه ، راندمان تولید آب مقطر این واحد تولیدی افزایش یافته است.

پیمان پروین افزود: وظیفه هیتر شیمیایی گرم کردن آب ورودی به دیراتور و تبدیل بی کربنات ها به کربنات و دی اکسید کربن می باشد و این تجهیز در افزایش راندمان تولید آب مقطر جهت واحدهای تولیدی نیروگاه رامین نقش بسزایی را ایفا می کند.

وی از جمله نتایج اقدامات انجام گرفته در افزودن کنداسات هیتر شیمیایی به سیکل را، افزایش تولید آب مقطر در حدود 8 تا 10 متر مکعب در ساعت عنوان نمود.  

گفتنی است استارت بویلرها با توجه به تولید و ذخیره آب مقطر ، نقشی مهم در فرایند پایداری و تولید برق دارند.

۳۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۴۳۱