اخبار

به کوشش متخصصین کارگاه مبدلهای نیروگاه رامین صورت گرفت

صرفه جویی 15 میلیارد ریالی نیروگاه رامین اهواز با ساخت و بازسازی مبدلهای حرارتی

صرفه جویی 15 میلیارد ریالی نیروگاه رامین اهواز با ساخت و بازسازی مبدلهای حرارتی
با انجام عملیات ساخت تجهیزات و ریتیوب لوله ها در کارگاه بازسازی مبدلهای نیروگاه رامین صرفه جویی معادل 15 میلیارد ریالی حاصل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، با انجام عملیات ساخت تجهیزات و ریتیوب لوله ها در کارگاه بازسازی مبدلهای نیروگاه رامین صرفه جویی معادل 15 میلیارد ریالی حاصل شده است. 

فربد قیصری پور سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین در این باره گفت: در گذشته برای رفع مشکل تیوب ها و تجهیزات مبدلها ، دستگاهها به بیرون از نیروگاه جهت بازسازی و رفع عیوب انتقال داده میشد که علاوه بر صرف زمان طولانی جهت انجام تعمیر و بازسازی و اثرات منفی بر روند تولید حداکثری برق ، هزینه های بسیاری را برای نیروگاه در پی داشت.

وی با اشاره به وجود توانمندی متخصصین کارگاه مبدلهای این نیروگاه ، به ایجاد دستورالعملی عملیاتی با هدف ساخت و ریتیوب این تجهیزات توسط نیروهای بومی ذکر نمود که از جمله اقدامات مثبت حاصل شده در این خصوص را میتوان به ریتیوب کامل کولرهای بخار و هیتر شیمیایی استارت بویلرهای فاز 1و2 نیروگاه و همچنین ساخت کولر روغن فید پمپ ، کولر روغن سیستم کنترل و کولر روغن بوستر پمپ عنوان کرد.

قیصری صرفه جویی حاصل از  انجام عملیات ساخت تجهیزات و ریتیوب لوله ها در کارگاه بازسازی مبدلهای نیروگاه رامین را معادل 15 میلیارد ریالی عنوان نمود.

۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۳۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۹۶