اخبار

تقدیر مدیرعامل برق حرارتی کشور از مدیر حراست نیروگاه رامین اهواز

تقدیر مدیرعامل برق حرارتی کشور از مدیر حراست نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: مهندس محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی کشور با اهداء لوحی از اقدامات و عملکرد مطلوب فواد خداکرمی مدیر حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز در زمینه تامین و حفظ امنیت درجهت تولید پایدار انرژی برق در سطح نیروگاههای حرارتی کشور تقدیر نمود.
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۶
تعداد بازدید : ۹۰۸