اخبار

انتخابات اعضا کمیته صندوق رفاه و کمیته طبقه بندی مشاغل نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

انتخابات اعضا کمیته صندوق رفاه و کمیته طبقه بندی مشاغل نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: انتخابات اعضا کمیته های وام رفاه و طبقه بندی مشاغل نیروگاه رامین  با حضور کارکنان قراداد دائم و مدت معین این نیروگاه طی ۲ روز  برگزار شد.

غلامرضا امیری مدیر دفتر منابع انسانی نیروگاه با اعلام این خبر گفت: بمنظور اجرای فرآیند قانونی و دستورالعمل های مربوطه اقدام به برگزاری این انتخابات نمودیم که اعضای منتخب با رای همکاران قرارداد دائم و مدت معین تعیین شدند.

وی گفت: در کمیته وام رفاه آقایان محمد کرمی و بابک آرپناهی حائز بیشترین آرا شده اند. امیری همچنین آقایان رضا کمالی و قاسم زبیدی را نیز با کسب بیشترین آرا بعنوان نمایندگان منتخب کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل معرفی کرد.

در این فرآیند آقای سید بابک خیبرگیر نیز با کسب بیشترین آرا بعنوان نماینده سرپرستان در کمیته طبقه بندی مشاغل انتخاب شد.

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۵۲