اخبار

اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اهواز در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اهواز در سال ۱۴۰۰ برگزار شد
اولین جلسه کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اهواز سال ۱۴۰۰ با حضور مدیران و کارشناسان فنی نیروگاه برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اظهار داشت: در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان فنی نیروگاه برگزار شد، تعیین تکلیف اولویت های تحقیقاتی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ، تعیین ناظر پروژه «طراحی و ساخت یک مجموعه پروانه توربوفیدپمپ» ، ارایه گزارشی از وضعیت قرارداد پروژه « طراحی و ساخت یک مجموعه پروانه توربوفیدپمپ» و اعلام نتیجه انتخاب محقق پروژه تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن‌سیستم کنترل نیروگاه، شناسایی و افزودن ادتیوها به روغن و همچنین بررسی جایگزینی روغن کنترل موجودبا روغن های مناسب دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۳۱
تعداد بازدید : ۷۶۷