اخبار

قرعه کشی

قرعه کشی ((دلنوشته ای به سرداردلها))و ((مسابقه فرهنگی بصیرت ))انجام شد.

قرعه کشی ((دلنوشته ای به سرداردلها))و ((مسابقه فرهنگی بصیرت ))انجام شد.
مراسم قرعه کشی مسابقه فرهنگی بصیرت و نیز دلنوشته ای به سردار دلها با حضور شورای فرهنگی نیروگاه رامین در دفتر پایگاه مقاومت بسیج انجام گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، پس از پایان مهلت ارسال آثار همکاران و فرزندان همکاران، مراسم قرعه کشی مسابقه فرهنگی بصیرت و نیز دلنوشته ای به سردار دلها با حضور شورای فرهنگی نیروگاه رامین در دفتر پایگاه مقاومت بسیج انجام گرفت. 

اسامی فرزندان همکار برگزیده ((دلنوشته ای به سردار دلها)) : فاطمه حمید فرزند عبدالرزاق حمید - سید محمد حسینی فرزند سیداحمد حسینی - زهرا چهارلنگ فرزند محمد چهارلنگ - اسرا سلامی فرزند امید سلامی - ملیکا شمس فرزند شاپور شمس - علیرضا آخورده نژاد فرزند داود آخورده نژاد - یاسین سالمی فرزند خزعل سالمی - محمدمصطفی سلامی فرزند محمد سلامی - فردوس رفیعی فرزند عارف رفیعی - حلما مهدوی صدیق فرزند مجاهد مهدوی صدیق 

اسامی همکاران برگزیده ((مسابقه فرهنگی بصیرت))  : عبدالحسین عقبی - شاهرخ نوروزی - کمال نعامی - مهدی نیک ورز - مسعود محمودی - ابراهیم نوری ممبینی - طالب شدید زاده - نوشین جاوید - محمدرضا عسگری - محمدرضا زهدی  

۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۵۷
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۷۶۵