اخبار

کارگاه آموزشی- تخصصی جنگ شناختی( روایتی) در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

کارگاه آموزشی- تخصصی جنگ شناختی( روایتی) در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: کارگاه آموزشی-تخصصی جنگ شناختی(روایتی) در نیروگاه رامین اهواز برگزار  شد.

در این کارگاه آموزشی، آشنایی با شیوه ها و برنامه های راهبری سرویس های اطلاعاتی بمنظور ایجاد تقابلات در عرصه های مختلف، ایجاد چالشهای رسانه ای و اشاعه نگرشهای توام با تفرقه بمنظور تحقق اهداف و برنامه های مخرب کشورهای متخاصم ارائه و آموزش داده شد.

آگاه سازی و آموزش کارکنان بمنظور جلوگیری از نفوذ افکار و نگرشهای تفرقه انگیز بخصوص از طریق فضای مجازی نیز از دیگر محورهای این کارگاه تخصصی بود.

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۷۲۷