اخبار

برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری ویژه مدیران نیروگاه رامین

برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری ویژه مدیران نیروگاه رامین
۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۱۸