اخبار

تعمیر و بازسازی مسیر بخار واحد های ۵ و ۶ نیروگاه رامین

تعمیر و بازسازی مسیر بخار واحد های ۵ و ۶ نیروگاه رامین
تعمیر و بازسازی مسیر بخار واحد های ۵ و ۶ نیروگاه رامین
۳ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۰۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۱۵۵