آدرس : اهواز کیلومتر 20 جاده مسجدسلیمان ، شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین)- کدپستی 99511-61451

تلفن نیروگاه  : 4-34449041-061

مدیر روابط عمومی  : داوود سلیمانی - داخلی 4563 

تلفن مدیریت سایت ( انفورماتیک ) : 06136554691

نمابر : 34449186-061

تلفن دفتر مدیریت  : 34431591-061

آدرس الکترونیکی دبیرخانه:   dabir@raminpower.ir

آدرس الکترونیکی مدیر سایت اینترنت: it@raminpower.ir 

وب سایت:https://www.raminpower.ir

دفتر تهران :

مسئول دفتر نمایندگی تهران

آدرس : تهران - شهرک غرب انتهای بلوار دادمان پژوهشگاه نیرو ( برق حرارتی )ساختمان شهید سلیمانی طبقه منفی یک دفتر نیروگاه رامین تلفن ۰۲۱۵۸۳۷۵۶۸۱

ساعت کاری : 24 ساعته