تاریخچه و موقعیت جغرافیایی نیروگاه رامین

نیـروگاه حرارتی رامیـن از بزرگترین نیروگاه های حرارتی ( بخاری)  کشـور می باشدکه با هدف تامین برق استان خوزستان و شبکه سراسری احداث گردیده است. نیروگاه رامین در کیلومتر 20 جاده اهواز مسجدسلیمان و در مجاورت رودخانه کارون و شهـر ویس در شمال شرقی اهـواز قرار دارد. این نیـروگاه با 6 واحد ( 4 واحد 305 مگاواتی و 2 واحد 315 مگـاواتی ) دارای توان تولیدی 1850 مگاوات است .

مشخصات واحدها

شماره واحد

شرکت سازنده

مدل توربین

زمان بهره برداری

قدرت نامی

1

پاور ماشین

K 300- 240-2-L.M.Z

مرداد 1358

305

2

پاور ماشین

K 300- 240-2-L.M.Z

شهریور 1362

305

3

پاور ماشین

K 300- 240-2-L.M.Z

تیر 1372

305

4

پاور ماشین

K 300- 240-2-L.M.Z

آبان 1374

305

5

پاور ماشین

K 315- 240-1-L.M.Z

آذر 1377

315

6

پاور ماشین

K 315- 240-1-L.M.Z

شهریور 1378

315

قدرت نامی تولید- 1850مگاوات

 

شرح فرایند تولید برق

در نیروگاه رامین جهت تولید انرژی الکتریکی از سوخت گاز طبیعی و سوخت دوم اضطراری مازوت در بویلر استفاده می گردد. بخار تولید شده توسط بویلر ، با دمای °c 545 و فشار atm 245 سبب چرخش روتور توربین می گردد و ژنراتور نیروگاه را که به توربین اصلی کوپل شده است به چرخش درمی آورد که عامل تولید انرژی الکتریکی می باشد. انرژی الکتریکی تولیدی در این نیروگاه ، از طریق 9خط kv 230 به شبکه سراسری متصل است. فرآیند تامین آب مقطر که در سیکل ترمودینامیکی نیروگاه استفاده می شود از طریق رودخانه کارون و انجام عملیات تصفیه فیزیکی و شیمیایی و سپس تولید آن در استارتینگ بویلر نیروگاه انجام می پذیرد. آب مقطر تولیدی وارد مخازن ذخیره می شود تا در صورت نیاز و جبران پرت آب مقطر به سیکل واحدهای نیروگاه تزریق گردد.