مشخصات فنی

بویلر

نوع بویلر : فوق بحرانی (super critical)     

فشار بخار تولیدی : kgf/cm 2 245

درجه حرارت بخار تولیدی : 545

فلوی بخار تولیدی : t/h 1070

نوع سوخت : گاز طبیعی ( سوخت اصلی) ، مازوت (سوخت دوم اضطراری)

مصرف سوخت : گاز طبیعیm3/h 68000 و مازوت t/h 8/6

تعداد مشعل : 16 مشعل دوگانه سوز ( گاز- سوخت مایع ) از نوع Vortex-Type

تجهیزات جانبی بویلر : 2 فن دمنده، 2 فن مکنده ، 2 فن سیرکولاسیون هوا، 2 فن سیرکولاسیون دود ، 2 پیش گرمکن دوار هوا

توربین

نوع توربین : سه مرحله ای شامل : توربین فشار قوی، توربین فشار متوسط ، توربین فشار ضعیف

قدرت اسمی توربین : MW 315

فشار بخار ورودی به توربین : kgf/cm2 245

درجه حرارت بخار ورودی به توربین : °c 545

مقدار بخار ورودی به توربین : t/h 5/1010

کندانسور

سطح تبادل حرارتی : m2 19600

فشار کندانسور : kgf/cm2 074/0

دبی آب خنک کن : m3/h 36000

پمپ های کندانسیت

تعداد پمپ های مرحله اول : 3 عدد پمپ برای هر واحد

دبی پمپ : m3/h 500

فشار خروجی پمپ : 85 متر ستون آب

تعداد پمپ های مرحله دوم : 3 عدد پمپ برای هر واحد

دبی پمپ : m3/h 500

فشار خروجی پمپ : 220 متر ستون آب

سیستم احیاء توربین

تعداد هیترهای فشار ضعیف: 4 عدد

تعداد هیترهای فشار قوی : 3 عدد

تعداد دیریتور : 1 عدد

 

 

سیستم آب تغذیه بویلر

تعداد و ظرفیت فیدپمپ الکتریکی آب تغذیه بویلر برای هر واحد : 2 پمپ با ظرفیت m3/h 560

تعداد و ظرفیت فیدپمپ توربین آب تغذیه بویلر برای هر واحد: 1 پمپ با ظرفیت m3/h 1100

تعداد و ظرفیت بسترپمپ های الکتریکی : 3 پمپ با ظرفیت m3/hr 650

استارت بویلر

نوع استارت بویلر : درام دار

تعداد استارت بویلر : نیروگاه اول 2 بویلر و نیروگاه دوم 1 بویلر

ظرفیت تولید بخار : t/h 50

درجه حرارت بخار خروجی : 250

فشار بخار خروجی : kgf/cm2 14

کاربرد: تهیه آب مقطر، تامین بخار لازم جهت راه اندازی واحد و تامین بخار لازم جهت گرمایش مازوت

سیستم تامین آب جبرانی نیروگاه

محل تامین آب : رودخانه کارون

تعداد پمپ های مرحله اول : 15 عدد

ظرفیت آب دهی هر پمپ : m3/h 600

تعداد پمپ های مرحله دوم: 10 عدد

تجهیزات جانبی : 7 اسخر ته نشینی، سیستم تزریق مواد منعقد کننده و تاسیسات تولید آب آشامیدنی

تصفیه خانه شیمیایی

ظرفیت تصفیه خانه : m3/h 240

تعداد فیلترهای مکانیکی : 6 عدد

تعداد فیلترهای کاتیونی مرحله اول : 7 سری

تعداد فیلترهای کاتیونی مرحله دوم : 6 سری

کاربرد : تولید آب نرم

برج خنک کن

نوع برج خنک کن : برج تر با دیفیوزرهای فلزی و بتونی

نوع صفحات خنک کننده : ایرانیتی

میزان کاهش درجه حرارت : 4/9

ژنراتور

توان ظاهری: MVA 371

توان اکتیو :   MW 315 

دور نامی : RPM 3000

جریان استاتور: A 10700

جریان تحریک در بار نامی ژنراتور : A 3020

ولتاژ تحریک در بار نامی ژنراتور : V   466

ولتاژ خروجی:  KV 20

ضریب قدرت : 85/0

سیستم خنک کننده : استاتور با آب مقطر و روتور با هیدروژن

ترانسفورماتور اصلی

توان ترانسفورماتور : MVA 400

نسبت تبدیل : KV 20/242

نوع خنک کن : OFAF

ترانسفورماتور مصرف داخلی

توان ترانسفورماتور : MVA 40

نوع خنک کن : ONAF

نسبت تبدیل : KV 3/6- 3/6/20

 

 

ترانسفورماتور رزرو مصرف داخلی

تعداد ترانسفورماتورهای رزرو : هر دو واحد یک دستگاه

توان ترانسفورماتور : MVA 40

نسبت تبدیل : KV 3/6-3/6/242

دیزل ژنراتورهای اضطراری

تعداد دیزل : هر واحد 2 دستگاه

توان تولیدی هر دستگاه : KVA 500