اخبار

قهرمانی زینب نجاریان در مسابقات قهرمانی کاراته

قهرمانی فرزند همکار در مسابقات قهرمانی کاراته
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : زینب نجاریان فرزند همکار (سعید نجاریان) موفق به کسب مقام قهرمانی در بخش های کاتا و کومیته مسابقات کاراته سبک شوتوکان استان خوزستان شد.
۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۴۵
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۱,۷۹۸