اخبار

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از نیروگاه رامین

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از نیروگاه رامین

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز بمنظور آشنایی با روند تولید برق و سختی های آن از بخشهای مختلف این نیروگاه بازدید کردند.

۲۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۱۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۵۰