اخبار

بازدید استعدادهای درخشان از نیروگاه رامین اهواز

بازدید استعدادهای درخشان از نیروگاه رامین اهواز
دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی اهواز به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با فرایند سختی های تولیدبرق از نیروگاه رامین بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی اهواز به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با فرایند سختی های تولیدبرق از بخشهای نیروگاه رامین بازدید کردند.

این بازدید به منظور آگاهی بیشتر دانش آموزان با سختی های فرایند تولید برق در نیروگاه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی برگزار شد که دانش آموزان پس از دریافت شرح فرایند تولید از سوی کارشناسان نیروگاه و طرح سوالات خود ، با حضور در بخشهای فنی نیروگاه از نزدیک با پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی آشنا شدند.

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۴۱