اخبار

از اقدامات نیروگاه رامین اهواز در حوزه منابع انسانی تقدیر شد

از اقدامات نیروگاه رامین اهواز در حوزه منابع انسانی تقدیر شد

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: عبدالله عربگری معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با ارسال نامه ای به مهندس محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین از اقدامات این مجموعه در حوزه منابع انسانی تقدیر و تجلیل بعمل آورد.


در متن این تقدیرنامه آمده است:

 

جناب آقای مهندس خلیل محمدی

مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق اهواز ( نیروگاه رامین)


با سلام و‌احترام

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع مادر که کلیه صنایع بزرگ به کوچک با آن و بستگی تنگاتنگ دارند ، مورد توجه است. عرضه کافی و قابل اتکای این انرژی به عنوان محرک رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم، اساسی ترین هدف صنعت گران این حوزه و به ویژه متخصصان نیروگاهی است. نیروی انسانی متخصص این صنعت همواره در خط مقدم بوده و کوشیده اند تا بهره مندی از این انرژی زندگی بخش را برای هموطنان در سراسر کشور عزیزمان فراهم گردد. بدین وسیله از تلاش همکاران محترم واحد منابع انسانی آن شرکت که با ارسال به موقع آمار و اطلاعات نیروی انسانی گام ارزشمندی در مسیر بهبود برنامه ریزی منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی برداشته‌اند تشکر و تقدیر بعمل می آید.


# عبدالله عربگری/ عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۳۱۵