اخبار

برگزاری دوره آموزشی عارضه یابی سازمانی

برگزاری دوره آموزشی عارضه یابی سازمانی
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۳۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۵۶۱