اخبار

با پایان یافتن تعمیرات میان دوره ای

واحد ششم نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشورمتصل شد

واحد ششم نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشورمتصل شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، خلیل محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین اظهار داشت: با انجام تعمیرات میان دوره ای بر روی تجهیزات واحد ششم نیروگاه رامین ، این واحد به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. 
مدیر عامل نیروگاه رامین افزود: واحد ششم نیروگاه رامین که بمنظور آمادگی فصل تابستان امسال از مدار تولید خارج شده بود پس از انجام کارهای تعمیراتی بر روی این واحد شامل تعویض لوله های واتروال بویلر ، ساخت نیپل های مسیر اسیدشویی ، جوشکاری درپوش چک والو پمپ ریسرکوله بویلر و گیت والو کندانسور و بدنه اواپراتور مجدد وارد مدار تولید برق شده است.
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۲۸