اخبار

مشارکت پرسنل نیروگاه رامین اهواز در طرح نذر خون

مشارکت پرسنل نیروگاه رامین اهواز در طرح نذر خون
داوود سلیمانی سرپرست روابط عمومی نیروگاه اهواز در این خصوص گفت: توجه به مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نیازمندان همواره از رویکردهای ما بوده و باتوجه به کاهش سطح ذخیره بانک خون خوزستان و نیاز مبرم بیماران به این مایه حیاتی، زمینه حضور اکیپ سیار سازمان انتقال خون در نیروگاه را فراهم نمودیم.
سلیمانی گفت: اپیدمی ویروس کرونا طی ۲ سال گذشته و چالش های اجتماعی آن نقش مهمی در کاهش مشارکت مردم در اهدا خون داشته و این موضوع بر اهمیت مشارکت افراد سالم جهت کمک به نیازمندان افزوده است.
وی گفت: در این طرح که به مدت ۳ روز اجرا شد ۱۰۶ نفر از همکاران با اهدا خون به یاری نیازمندان شتافتند .
 
داوود سلیمانی سرپرست روابط عمومی نیروگاه اهواز  در این خصوص گفت: توجه به مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نیازمندان همواره از رویکردهای ما بوده و باتوجه به کاهش سطح ذخیره بانک خون خوزستان و نیاز مبرم بیماران به این مایه حیاتی، زمینه حضور اکیپ سیار سازمان انتقال خون در نیروگاه را فراهم نمودیم.
سلیمانی گفت: اپیدمی ویروس کرونا طی ۲ سال گذشته و چالش های اجتماعی آن نقش مهمی در کاهش مشارکت مردم در اهدا خون داشته و این موضوع بر اهمیت مشارکت افراد سالم جهت کمک به نیازمندان افزوده است.
 وی گفت: در این طرح که به مدت ۳ روز اجرا شد ۱۰۶ نفر از همکاران با اهدا خون به یاری نیازمندان شتافتند .
۴ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۴۹