اخبار

دوره اموزش سیم پیچی در قالب پروژه بازیابی و نگهداری تجارب کارکنان نیروگاه رامین

دوره اموزش سیم پیچی در قالب پروژه بازیابی و نگهداری تجارب کارکنان نیروگاه رامین
۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۰۲
تعداد بازدید : ۵۳۲