اخبار

در دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور در سال1398

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه دوم ارزیابی روابط عمومی های وزارت نیرو شد

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه دوم ارزیابی روابط عمومی های وزارت نیرو شد
در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه دوم در بخش ارتباطات درون سازمانی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه دوم در بخش ارتباطات درون سازمانی شد.

داوود سلیمانی مسئول هماهنگی روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز اظهار داشت : اطلاع رسانی  ، فرهنگ سازی، تقویت تعاملات درون سازمانی و توجه به مسئولیت های اجتماعی مهمترین رسالت دفتر روابط عمومی نیروگاه رامین است و برهمین اساس، این مجموعه نهایت تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمانی بکار گرفته است. وی ضمن تقدیر از و تلاش شبانه روزی همکاران خود در مجموعه روابط عمومی در برنامه ریزی و اجرای این برنامه ها، کسب رتبه دوم ارتباطات درون سازمانی را حاصل همراهی و مشارکت همه کارکنان و مدیران نیروگاه در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار امیدواری نمود تا با تمرکز بر موضوعات انگیزشی کارکنان و استفاده از فناوری های نوین اطلاع رسانی شاهد تداوم این رویکرد و تحقق اهداف و برنامه های سازمانی خود باشیم.  سلیمانی برنامه ریزی جهت تقویت تعاملات میان مدیران و کارکنان، برگزاری مناسبتهای ملی- مذهبی، برگزاری مسابقات،اردوها و جشنهای فرهنگی و همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در عرصه مدیریت مصرف انرژی برق را مهمترین معیارهای بخش ارتباطات درون سازمانی این جشنواره عنوان نمود.

۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۶۵۵