اخبار

واحد چهارم نیروگاه رامین از مدار تولید خارج شد

آغاز عملیات تعمیرات میان دوره ای واحد شماره 4 نیروگاه رامین اهواز

آغاز عملیات تعمیرات میان دوره ای واحد شماره 4 نیروگاه رامین اهواز
طبق برنامه از پیش تعیین شده با هدف رفع چالش های فنی و کار بر روی دیفکت ها ، تعمیرات میاندوره ای واحد شماره 4 نیروگاه رامین آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:  واحد شماره 4 این نیروگاه بمنظور رفع پاره ای از مشکلات و انجام تعمیرات میاندوره ای ، از مدار شبکه سراسری خارج شد.

واحد شماره 4 نیروگاه رامین طبق برنامه از پیش تعیین شده و برای مدت 15 روز از مدار شبکه سراسری خارج گردید و در اختیار متخصصین تعمیرات نیروگاه رامین قرار گرفت.خروج این واحد با هدف رفع چالش های فنی موجود و رفع محدودیت تولید و با انجام دادن دیفکت هایی که بر روی این واحد وجود داشته ، انجام گرفته است.                                                                                                  گفتنی است نیروگاه رامین اهواز با  6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تأمین کننده بیش از 40 درصد برق استان خوزستان می باشد و نقش مهمی را در تقویت ، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور  ایفاء می کنند.

 

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۷۹۲