اخبار

تلاش متخصصین سختکوش نیروگاه رامین در گرمای طاقت فرسای تابستان

ترمیم کابل الکترموتور c.w.p A فاز یک نیروگاه رامین اهواز

ترمیم کابل الکترموتور c.w.p A  فاز یک نیروگاه رامین اهواز
الکترموتور c.w.p A فاز یک تأسیسات بدلیل معیوب بودن کابل ۶ کیلو ولت از مدار خارج شده بود که با تلاش متخصصین نیروگاه رامین اقدام به ترمیم کابل و راه اندازی مجدد این الکتروموتور گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: محمد سلامی کارشناس کارگاه کابل و روشنایی با اعلام این خبر گفت: الکترموتور c.w.p A  فاز یک تأسیسات بدلیل معیوب بودن کابل ۶ کیلو ولت از مدار خارج شده بود که با تلاش همکاران توانستیم اقدام به ترمیم کابل و راه اندازی مجدد این الکتروموتور نمائیم. 

سلامی از جمله اقدامات انجام گرفته در این زمینه را برداشتن درپوش های کانال با همکاری پرسنل خدمات و بارگیری قرقره ۵۰۰ متری و ترمیم کابل با سطح مقطع ۱۵۰×۳ به متراژ ۸۰ متر و زدن ۲ عدد مفصل ۶ کیلو ولت عنوان نمود.

وی مهمترین عوامل بوجود آمده در معیوب شدن کابل ها را قدیمی بودن مفصل ها و وجود گرمای بسیار در تابستان در هنگام افزایش بار الکتروموتور عنوان کرد.

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۵۴
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۶۴۹