اخبار

ساخت و بهسازی قطعات نیروگاه رامین اهواز توسط تلاشگران پرسنل تراشکاری

ساخت و بهسازی قطعات نیروگاه رامین اهواز توسط تلاشگران پرسنل تراشکاری
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
تعداد بازدید : ۵۲۰