اخبار

ضدعفونی ناوگان حمل و نقل نیروگاه رامین اهواز جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

ضدعفونی ناوگان حمل و نقل نیروگاه رامین اهواز جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۷۰