اخبار

ممیزی نیروگاه رامین اهواز انجام شد

ممیزی نیروگاه رامین اهواز انجام شد
در این ممیزی 95 محور با حضور 18 نفر ممیز از شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : ناصر محمدی با اشاره به نقش نیروگاه رامین در تولید پایدار انرژی برق بویژه در استان خوزستان اظهار داشت : تداوم تولید این انرژی حیاتی نیازمند برنامه ریزی و پایش عملکرد همه ارکان این مجموعه است و امیدواریم با انجام این ممیزی ضمن بررسی عملکردها و اجرای دستورالعمل های مرتبط بتوانیم نقاط ضعف و چالشهای این نیروگاه را نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا شاهد بهبود عملکردی در همه بخشهای نیروگاه باشیم.

در این ممیزی 95 محور با حضور 18 نفر ممیز از شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان  طی جلسه اختتامیه کلیه محورهای ارزیابی شده جمع بندی گردید.

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۱۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۲۶۱