اخبار

محسن امام بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

محسن امام بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین  درجلسه  شورای معاونین ومدیران نیروگاه  وطی آیینی اقای محسن امام را بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین معرفی کرد . شایان ذکر است ایشان پیش از این  سرپرست اداره دبیرخانه نیروگاه  بوده که مسئولیت اداره حراست فیزیکی نیروگاه رامین را نیزدر کارنامه دارد..
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۶۳۳