اخبار

اجرای تعمیرات میاندوره ای واحد ۶ نیروگاه رامین اهواز

اجرای تعمیرات میاندوره ای واحد ۶ نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نیروگاه بمنظور تقویت واحدهای تولید برق خود اقدام به خروج واحد 315 مگاواتی شماره 6 و اجرای تعمیرات میاندوره ای این واحد تولیدی نمود.
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۲۲۸