اخبار

تعمیر و سرویس فیدپمپ واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۲ نیروگاه رامین

تعمیر و سرویس فیدپمپ واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۲ نیروگاه رامین
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۱۱۴