اخبار

برگزاری دوره آموزشی " کارگروهی و تیم کاری" در محل آموزش نیروگاه رامین

برگزاری دوره آموزشی " کارگروهی و تیم کاری" در محل آموزش نیروگاه رامین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۲۸
تعداد بازدید : ۹۰۱