نیروگاه برق رامین اهواز / روابط عمومی / گالری تصاویر / همایش ها و سمینارها و جلسات