• گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • گزارش خبری اقتصاد مقاومتی-نیروگاه رامین اهواز-1395

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • مصاحبه های رسانه ای مدیران نیروگاه

 • حضور تیم واحد مرکزی خبرصداوسیما در شیفت ایثار نیروگاه رامین

 • مصاحبه سرپرست نیروگاه رامین با واحد خبر صداوسیمای خوزستان

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • گزارش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستاوردهای نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل16 تیرماه 96

 • پوشش خبری دستاوردهای نیروگاه رامین باحضور تیم خبری صداوسیما

 • پوشش خبری تامین آب مقطر شستشوی تجهیزات شبکه برق خوزستان در نیروگاه رامین اهواز

 • مصاحبه اختصاصی مهندس ناصر محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین با پایگاه خبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی .

 • مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"

 • مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاری بین المللی"تسنیم"

 • گام های مهم نیروگاه رامین اهواز برای محیط زیست

 • مصاحبه سرپرست نیروگاه رامین با واحد خبر صداوسیما

 • گزارش خبری خبرگزاری صدا و سیما از تعمیرات اساسی و راه اندازی واحد 4 نیروگاه رامین اهواز

 • مصاحبه خبرگزاری صداوسیما با مدیرعامل نیروگاه رامین در خصوص بحران سیل

 • برگزاری تور رسانه ای و پوشش خبری بازدید وزیر نیرو از خوزستان

 • تهیه گزارش خبری از فعالیت بی وقفه کارکنان نیروگاه رامین در ایام نوروز

 • تا پایان بحران سیل همگام و در کنار مردم منطقه خواهیم بود

 • مصاحبه مدیرعامل نیروگاه رامین با شبکه بین المللی الاهواز

 • گزارش خبری خبرگزاری صدا و سیما از تعمیرات اساسی و راه اندازی واحد 4 نیروگاه رامین اهواز

 • مصاحبه خبرگزاری صداوسیما با مدیرعامل نیروگاه رامین در خصوص بحران سیل

 • برگزاری تور رسانه ای و پوشش خبری بازدید وزیر نیرو از خوزستان

 • تهیه گزارش خبری از فعالیت بی وقفه کارکنان نیروگاه رامین در ایام نوروز

 • تا پایان بحران سیل همگام و در کنار مردم منطقه خواهیم بود

 • مصاحبه مدیرعامل نیروگاه رامین با شبکه بین المللی الاهواز

Loading