• غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت

 • سری دوم - غرفه نیروگاه رامین اهواز در نمایشگاه هفته دولت(به قلم دوربین )

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین-نمایشگاه هفته دولت 2

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • بخش سوم - غرفه نیروگاه رامین اهواز در نمایشگاه هفته دولت " به قلم دوربین "

 • گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی

 • گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی

 • گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی

 • ایستگاه صلوانی نیروگاه رامین در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

 • نمایشگاه بین المللی برق

 • گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی

 • گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی

 • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-ماه رمضان

 • گزارش تصویری غرفه نیروگاه رامین اهواز در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه ملی نیروگاههای برق کشور

 • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-ماه رمضان

 • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-ماه رمضان

 • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-ماه رمضان

 • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-ماه رمضان

 • سمینار مدیریت دانش

 • نمایشگاه محیط زیست1

 • نمایشگاه محیط زیست2

 • نمایشگاه ساخت داخل-نکاء 1393

 • نمایشگاه هفته پژوهش -آذر 93

 • بیست و نهمین نمایشگاه برق

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه برق تهران آبان 93

 • نمایشگاه کتاب اجتماعی

 • نمایشگاه مکانیک -اهواز

 • نمایشگاه مکانیک -اهواز

 • نمایشگاه مکانیک -اهواز

 • نمایشگاه مکانیک -اهواز

 • نمایشگاه نیروگاهها-اصفهان بهمن 92

 • نمایشگاه نیروگاهها-اصفهان بهمن 92

 • نمایشگاه صنعت آب و برق -اهواز

 • نمایشگاه صنعت آب و برق -اهواز

 • نمایشگاه صنعت آب و برق -اهواز

 • نمایشگاه برق تهران بهمن 92

 • نمایشگاه برق تهران بهمن 92

 • نمایشگاه هفته پژوهش

 • بازدید دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین اهواز 1

 • بازدید دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین اهواز 1

 • نخستین همایش ونمایشگاه تخصصی H.S.Eودستاوردهای شرکتهای تولیدی شهرستان باوی

 • ​استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • استقبال از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 • برپایی نمایشگاه دستاوردها وتجهیزات H.S.E نیروگاه رامین

 • افتتاح نمایشگاه نوشت افزار ومحصولاتی فرهنگی در نیروگاه رامین

 • استقبال از کانتر نیروگاه رامین اهواز درنمایشگاه صنعت برق کشور

 • استقبال از کانتر نیروگاه رامین اهواز درنمایشگاه صنعت برق کشور

 • استقبال از کانتر نیروگاه رامین اهواز درنمایشگاه صنعت برق کشور

 • استقبال از کانتر نیروگاه رامین اهواز درنمایشگاه صنعت برق کشور

 • استقبال از کانتر نیروگاه رامین اهواز درنمایشگاه صنعت برق کشور

 • برپایی نمایشگاه رونق تولید در نیروگاه رامین

 • مصاحبه کارشناس نیروگاه رامین با رادیو خوزستان

 • گفتگوی زنده رادیویی کارشناسان نیروگاه رامین در نمایشگاه بسیج با رادیو خوزستان

 • نمایش دستاوردهای ۴۰ ساله نیروگاه رامین اهواز در نمایشگاه بسیج مستضعفین

 • بازدید وزیر نیرو و استقبال چشمگیر مسئولان و پژوهشگران از کانتر اختصاصی نیروگاه رامین

Loading