• جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • جشنواره فرهنگی-تفریحی خانواده نیروگاه رامین اهواز(جمعه 3-10-1395

 • تقدیر فرماندار شهرستان باوی از نیروگاه رامین اهواز

 • غرفه نیروگاه رامین در نمایشگاه هفته دولت"به قلم دوربین 3"

 • تقدیر از بازنشستگان نیروگاه در جشن عید غدیر

 • جشنواره کودک و محیط زیست

 • جشنواره بادبادکها

 • جشن اعیاد شعبانیه

 • جشن فجر انقلاب -نیروگاه رامین94

 • جشن فجر انقلاب -نیروگاه رامین94

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-1394

 • جشن وحدت-نیروگاه رامین اهواز

 • عید مبعث در نیروگاه رامین

 • میلاد امام حسن(ع)

 • جشن بازنشستگان 90-2

 • جشن بازنشستگان 90-3

 • جشن تولید نیروگاه رامین 1391 -1

 • جشن تولید نیروگاه رامین 1391 -3

 • جشن روز کارگر 90

 • جشن روز کارگر 90-2

 • جشن روز کارگر 90-3

 • برگزاری جشنواره فرهنگی تفریحی "خانواده ونیروگاه"

Loading