اخبار

برگزاری جلسه کارگروه رونق تولید مهندسی مکانیک نیروگاه رامین

برگزاری جلسه کارگروه رونق تولید مهندسی مکانیک نیروگاه رامین
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : درجلسه کارگروه رونق تولید مهندسی مکانیک نیروگاه رامین ، اولویت های کاری و رفع موانع و چالشهای تخصصی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۶۹