اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی اصول بهره برداری واحدهای بخار در نیروگاه رامین

برگزاری دوره آموزشی تخصصی اصول بهره برداری واحدهای بخار در نیروگاه رامین
بهره برداری اصولی و تخصصی از واحدهای تولید برق نیروگاه رامین و نحوه رفع چالشهای فنی آنها مهمترین محور این دوره آموزشی بود که توسط مهندس امین تاجدانی مشاور فنی مدیرعامل این نیروگاه ارائه گردید.
۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۸۹