اخبار

هدفمندسازی آموزش‌های تخصصی نیروگاه رامین اهواز

هدفمندسازی آموزش‌های تخصصی نیروگاه رامین اهواز
در جلسه کمیته آموزش نیروگاه رامین، تقویت و توسعه مهارت های فردی و هدفمندسازی آموزش‌های فنی و تخصصی بعنوان مهمترین رویکرد آموزشی این مجموعه مطرح شد.

 

 

 

 

 
 
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین در این جلسه ضمن تقدیر از کادر واحد آموزش و کمیته های تخصصی ، اقدامات ساختاری صورت گرفته به منظور هوشمندسازی آموزش های فنی تخصصی و تقویت مهارت های فردی را مهمترین گام در تحقق اهداف آموزشی نیروگاه عنوان نمود.
 
در ادامه این جلسه که با ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش در سال ۹۷ توسط امید زمانپور سرپرست معاونت منابع انسانی نیروگاه همراه بود تقویم آموزشی و برنامه راهبردی واحد آموزشی نیروگاه در سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.
 
 زمان پور اجرای دوره های تخصصی منطبق با نیازها و چالشهای فنی نیروگاه، تهیه بسته‌های آموزشی، تقویت و حمایت از فعالیت های علمی ، تحقیقی و حرفه ای پرسنل، اعزام کارکنان به ماموریت های آموزشی و تقویت روند اجرای قراردادهای آموزشی را مهمترین برنامه واحد آموزش نیروگاه سال ۹۸ عنوان نمود.
شایان ذکر است واحد آموزش نیروگاه رامین در سال ۹۷ اقدام به برگزاری ۵۶ دوره آموزشی با حضور ۶۸۰ نفر از کارکنان به میزان ۲۸۶۱۱ نفر ساعت نموده است.
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۷
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۲۳۵