اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی "اندازه گیری وکالیبراسیون" در نیروگاه رامین

برگزاری دوره آموزشی تخصصی "اندازه گیری وکالیبراسیون" در نیروگاه رامین
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : دوره آموزشی تخصصی "اندازه گیری وکالیبراسیون" ویژه کارشناسان در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار شد . تدریس دوره تخصصی فوق بر عهده مهندس مهرکوشا بوده است.
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۸۸۰