اخبار

موفقیت محمد عطائیان در مسابقات قرآنی وزارت نیرو

موفقیت محمد عطائیان در مسابقات قرآنی وزارت نیرو
محمد عطاییان ( فرزند سعید عطاییان از کارکنان نیروگاه رامین ) عضو تیم قرآنی صنعت آب وبرق خوزستان که درمسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو شرکت کرده بود باکسب بالاترین امتیاز توانست مقام اول در رشته مفاهیم وآموزه های قرآن را کسب کند.
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۱,۲۹۹